امروز:
چهارشنبه - 5 مهر - 1402
ساعت :

علیرضا کمرئی - وزارت آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کاهش تنوع مدارس را مثبت می‌بینم، گفت: در بعضی از شیوه‌های اداره مدرسه ضرورتی نمی‌بینیم که تنوع وجود داشته باشد، بنابراین از کلیت طرح "حذف تنوع مدارس" حمایت می‌کنیم.

علیرضا کمرئی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: امروزه با تنوع مدارس روبرو هستیم و گفته می‌شود 24 نوع و شیوه برای اداره مدارس وجود دارد. در طرح "حذف تنوع مدارس" که نمایندگان مجلس ارائه دادند، مدارس را به دو حوزه دولتی و غیردولتی تقسیم می‌کنند.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها ما باید توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان داشته باشیم و نوعی تفکیک صورت گیرد؛ به عنوان مثال دانش آموزان با نیازه‌های ویژه نمی‌توانند با رویکرد تلفیقی ما منطبق شوند و نمی‌توانند با دانش آموزان عادی درس بخوانند، در نتیجه طبیعی است که این دانش آموزان آموزش‌های خاص خود را ببینند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کاهش تنوع مدارس را مثبت می‌بینم، تصریح کرد: در بعضی از شیوه‌های اداره مدرسه ضرورتی نمی‌بینیم که تنوع وجود داشته باشد، بنابراین از کلیت طرح حذف تنوع مدارس حمایت می‌کنیم اما درخصوص برخی از مدارس، نیاز به نگاه کارشناسی وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت مدارس سمپادی در طرح حذف تنوع مدارس، گفت: اگرچه توجه به استعدادهای برتر را در قالب طرح "شهاب" در حوزه متوسطه اول و دوم دنبال می‌کنیم اما باید همه دانش آموزان متناسب با استعدادهایی که دارند، هدایت شوند. درحال حاضر سیستم سمپاد ساز و کار قانونی خود را دارد که مورد حمایت است. در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی هم‌چون جداسازی یا جدا نکردن دانش آموزان مطرح است. چون این طرح نباید در تضاد با عدالت اجتماعی باشد و باید در راستای توجه به استعداد دانش آموزان باشد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید