آمار

امروز:
چهارشنبه - 25 فروردين - 1400
ساعت :

ورزش

گوناگون

خاندان پهلوی از بدو تاسیس، شاکله حکومت خود را بر مبنای چپاول و دزدی از منابع کشور پایه‌گذاری کرده بودند؛ به طوری که کارگزاران حکومت پهلوی بعد از فروپاشی در خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده‌اند.

به گزارش حبیب خبر، پایگاه «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در ادامه نوشت: محمدرضا پهلوی برای پرکردن جیب خود، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد. او حتی ابایی از دریافت رشوه نداشت. بر اساس اسناد، او در معامله‌ای با یک شرکت نفتی ایتالیایی، مبلغ شش میلیون دلار رشوه دریافت کرد.

در گزارش «خیلی محرمانه» به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۳۷ آمده بود: «در میان مطبوعات اروپا و حتی در کلیه محافل سیاسی آنجا شهرت دارد که شرکت ایتالیایی نفت مبلغ ۶ میلیون دلار به حساب والاحضرت ثریا تحویل بانک‌های ایتالیا داده است تا به تدریج به حساب مخصوص مقام شامخ سلطنت ریخته شود. ولی والاحضرت ثریا بعد از انجام عمل متارکه حاضر نشدند پول‌هایی که متعلق به مقام شامخ سلطنت بوده و به حساب معظم‌له در بانک  به امانت بوده، بازگشت داده شود.

موقعی که والاحضرت اشرف پهلوی از او درخواست می‌کنند ۶ میلیون دلار را به حساب اعلیحضرت همایون شاهنشاه برگرداند، تلفنا با دربار تماس گرفته و می‌گویند هولیود از مشارالیه درخواست کرده است خاطرات زندگی زناشویی خود را در مقابل ۱۵ میلیون دلار در اختیار آنها قرار دهند. اگر قرار شود ۶ میلیون دلار مسترد گردد، شاهنشاه اجازه فرمایند او هم به درخواست هولیود جواب مثبت بدهند و در نتیجه از مطالبه ۶ میلیون دلار خودداری می‌شود.»

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید