سارق پیچ و مهره های ریل مترو دستگیر شد.

سرپرست کلانتری 181 وردآورد درباره بازداشت سارق پیچ و پابندهای ریل مترو به خبرنگار رکنا گفت:«در روز جاری عاملان گشت نامحسوس کلانتری وردآورد متهمی را در حین سرقت پابند و پیچ ومهره ریل مترو بازداشت کردند.»

سرهنگ رضا قاسمی افزود:«سرقت این متهم عملی خطرناک بود و ممکن بود باعث خروج قطار از ریل و حادثه سازی برای شهروندان شود.»

اقدامات قانونی درباره این سارق که در متروی کرج، در مسیر پیکان شهر به کرج نرسیده به وردآورد مشغول سرقت بود انجام شده است.

وی دارای هشت مورد سابقه کیفری است. متهم به سرقت و اقدام خطرناک خود اعتراف کرده است.