به گزارش حبیب خبر به نقل از رکنا، محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازداشت مسوول سابق مالی شهرداری زیدآباد خبر داد و عنوان کرد: مسوول سابق مالی شهرداری زیدآباد پس از بررسی و گزارش سازمان بازرسی استان کرمان توسط پلیس امنیت عمومی شهرستان سیرجان دستگیر شده است.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات لازم توسط بازرسان ادامه دارد، اظهار کرد: امکان ورود افراد جدید به این پرونده وجود دارد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان عنوان کرد: فرد دستگیر شده از سال ۹۲ تا ۹۶ مسئول مالی شهرداری زیدآباد بوده است.