مرد جوان که در درگیری به خاطر فحاشی ،دوستش را کشته بود امروز در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد.

به گزارش رکنا، .هفتم مهرماه سال ۹۸ وقوع درگیری خونین در یکی از خیابان‌های قرچک به پلیس اعلام شد .مأموران بلافاصله در محل درگیری حاضر شدند و دریافتند درگیری 2 دوست به خون کشیده شده و در این میان ساسان ۳۴ ساله از ناحیه گردن مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.

ماموران پلیس به تحقیق از شاهدان پرداختند و دریافتند ساسان در درگیری با دوست قدیمی اش به نام مصطفی زخمی شده است.

ردیابی قاتل فراری در تهران

ردیابی مصطفی آغاز شد اما وی به محل نامعلومی گریخته بود .هنوز یک شبانه روز از درگیری خونین نگذشته بود که از بیمارستان خبر رسید ساسان به خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شده است.

تحقیقات پلیسی برای ردیابی متهم فراری متمرکز شده بود که دوماه بعد پلیس رد وی را در حاشیه تهران یافت و او را بازداشت کرد .این مرد در همان بازجویی مقدماتی به قتل دوستش اعتراف کرد .

مواد مخدر موجب قتل خونین دوست

مصطفی گفت :من و ساسان از سالها قبل با هم دوست بودیم .ما هر دو به مواد مخدر اعتیاد داشتیم و بیشتر اوقات با هم مواد مخدر مصرف می کردیم.آخرین بار فهمیدم او مقداری از مواد مخدر مرا برداشته است. سرهمین موضوع با او درگیر شدم و وقتی در خیابان او را دیدم درگیری میان ما بالا گرفت.

وی ادامه داد: او به رویم چاقو کشید و من برای دفاع از خودم چاقو را از او گرفتم و به سمت او پرتاب کردم اما چاقو ناخواسته به گردن او برخورد کرد و موجب مرگش شد.

این ادعا در حالی مطرح شد که هیچ کدام از شاهدان حرف های وی را تایید نکردند.

مصطفی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و برای او کیفرخواست صادر شد.

وی دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

پشت پرده قتل خونین چیست؟

در ابتدای جلسه مادر و دختر قربانی برای متهم حکم قصاص خواستند و گفتند به هیچ قیمتی حاضر به گذشت نیستند.

وقتی مصطفی روبه روی قضات ایستاد قتل را گردن گرفت اما انگیزه جدیدی را برای جنایت مطرح کرد.

وی گفت :من ساسان را به خاطر فحاشی کشتم و درگیری ما به خاطر مواد مخدر نبود.

متهم 35ساله ادامه داد : من و ساسان از سالها قبل با هم دوست بودیم و همیشه با هم رفت و آمد داشتیم. آن روز سر موضوعی پیش پا افتاده با هم بحث کردیم .او پررویی کرد و به من ناسزا گفت .من که توقع شنیدن چنین حرفهایی را نداشتم از فحش های او عصبانی شدم و به رویش چاقو کشیدم تا او را بترسانم. اما ساسان دست بردار نبود. او به سمتم حمله ور شد و به همین خاطر یک ضربه کاری به گردنش زدم و بلافاصله فرار کردم.

وی گفت: من و ساسان روزهای زیادی را با هم گذرانده بودیم و من از او توقع نداشتم سر موضوعی پیش پا افتاده، چنین ناسزاهایی را به من بگوید. من قتل او را قبول دارم و حالا هم می گویم از کشتن او پشیمان نیستم .من قبلا به دروغ گفته بودم درگیری ما به خاطر مواد مخدر بود.

با پایان دفاعیات این متهم ، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.