امروز:
پنجشنبه - 3 اسفند - 1402
ساعت :

قتل ناموسی دختر ۱۷ساله اهوازی به دست پدرش

 
گروه حوادث: دختر ۱۷ساله اهوازی به دلیل موارد ناموسی توسط پدرش با چاقو به قتل رسید.
 
جنازه این دختر جوان جلوی در خانه شیخ طایفه کشف شد.
 یک منبع آگاه درگفت و گوی اختصاصی باخبرنگار حوزه انتظامی رکنا گفت: ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی  ۴۵ ساله اهل و ساکن اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و  گفت: فرزندم به نام معصومه که حدود ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی،نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام شد و باجسد بی جان دخترنوجوان مواجهه شدند.
 
پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.
قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره انگیزه قتل های ناموسی اظهار کرد: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسایل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله ای و نیزمباحث اعتقادی ودینی است.
 
به طورکلی این مساله به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمنطقه وجغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد.
 
 
بنابراین بسته به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمحل وقوع جرم قتل،انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهدبود.
 
به طور مثال در مناطقی خاص برمسایلی ساده نظیرصحبت کردن بانامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصدآشنایی پیش ازازدواج عکس العمل ها و واکنش های بسیارشدیدی ازسوی اطرافیان دخترمشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه برای دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را ازخود بروز داده اند. زیرا گاه تصورشان براین است  که باعکس العمل های اینچنینی وخشونت باربه نوعی اعاده حیث می‌نمایند.
 
اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیرنزولی به خودکرفته امامتاسفانه گاه همچنان شاهدچنین حوادثی بوده ایم.
 
گفتنی: است: نوع نگاه به اینگونه مسائل درنقاط مختلف بایکدیگرمتفاوت است.
 
 
به گونه ای که دربرخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخورداربوده ونگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی شود اما دربرخی  مناطق برخی افرادخودرا درجایگاه مجری قانون قرارداده شخصامجری حکم صادره از خویش می شوند.
 
نکته جالب توجه اینکه دربرخی ازمواردحتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمیشودویا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت می شود.
 
فلذا در این گونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که درقانون تعیین شده به طورکامل اجرانشده وازاینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.
ایشان درباره قوانین مرتبط باموضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛قوانین کیفری موجودقطعا به حدکافی بازدارنده هستند اما مساله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است.
 
 
دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارندودربرخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه می شودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی نداردومتناسب باهر جرم ، مجازات آن را نیزتعیین نموده است.
 
 
طبق مفاد ماده ۲۹۰  ازقانون مجازات اسلامی مصادیق  قتل عمدمعین شده ومجازات مربوطه(قصاص نفس) بافرض وقوع واثبات آن اجرا می شود و درماده ۶۱۲ ازقانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.
قاضی عباس بائی افزود؛ مساله  پیشگیری موضوعی  فرهنگی بوده مستلزم  ایجاد بسترهای مناسب برای فرهنگ سازی  است.
 
لازم است دراین خصوص آموزش های لازم داده شود تاآگاهی بخشی مناسب ایجاد شود.چراکه بسیاری افراد ازسر نا آگاهی مرتکب چنین واکنش های شدیدی می شوند.
 
 
دربرخوردهایی که باچنین افرادی داشته ایم آثارپشیمانی به وضوح دررفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است.امااین پشیمانی زمانی حادث می شودکه دیگرکارازکارگذشته  ودیگرنمی توان کاری انجام داد.
کاملا واضح و روشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارند و هر زمانی که افرادخود بخواهند مجری قانون شوندچنین حوادث تلخی راشاهدخواهیم بود.
 
به  نظرمی رسدکه با آگاهی بخشی ودادن آموزش های لازم گام های موثری درپیش گیری ازاین گونه حوادث تلخ برداشته خواهدشد.
 
رسیدن به این هدف به برداشتن گام های اساسی نیازمند است.
 
درحالی که مامعمولادر باره این موضوعات کمترصحبت می کنیم وکمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند.
 
بنابراین موضوع اصلی  دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.
وی با اشاره به راه های پیشگیری ازاین دسته ازقتل هاافزود:اگراین موضوعات به مشاورارجاع و ازتجربه و تخصص مشاورین مربوط استفاده شودقطعا مفیدفایده خواهد بود.
 
امامشکل اینجاست که ابتداموضوعی ناگواراتفاق می افتد وسپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟!
 
بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع بایدکرد.
 
باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هراتفاقی که افتاد،حتی درموردعملی که بسیارقبیح است باید قانون حاکم شود.
 
بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس ومشاوربایدسرلوحه کار قرارگیرد.
 
البته همه اینها قبل ازوقوع جرم است وپس از آن این اقدامات فایده ای دربر نخواهد داشت.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید