دو دختر نوجوان آبادانی از جمعه عصر تا کنون از خانه بیرون رفته و هنوز به خانه بازنگشته اند.

 

پلیس به دنبال دو دختر آبادانی است که از جمعه گمشده اند.

در پی ناپدید شدن دو دختر نوجوان به نام های عسل ۱۴ ساله و فرشته 15 ساله در شهرستان آبادان یکی از اعضای خانواده دختران گمشده به خبرنگار رکنا گفت: ساعت پنج و نیم جمعه دوم اسفند این دو دختر که با یکدیگر دوست هستند از منازل شان خارج شده و تاکنون به خانه بازنگشته اند.

در تحقیقات به عمل آمده توسط خبرنگار رکنا مشخص شد عسل روز جمعه به خانه عمه اش به روستای کوت شنوف آبادان رفته بود و از آنجا با دوستش فرشته از خانه خارج شدند که به گواهی راننده ای که در این مسیر مسافرکشی می کند دو دختر نوجوان را در کنار بازار مرکزی از خودرو پیاده کرده است.

گفتنی است: از روز جمعه تاکنون موبایل هر دو دختر نوجوان خاموش شده و این دو دختر از تمام گروه های مجازی خارج شده و حساب های کاربری شان نیز غیرفعال شده است.

تلاش برای پیدا کردن این دو دختر نوجوان در دستور کار دایره جنایی پلیس آگاهی آبادان قرار گرفته است.

علی رنجکش