امروز:
چهارشنبه - 5 ارديبهشت - 1403
ساعت :

سپاسگزاری بازنشستگان از قانون ارزش افزوده!

* رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع حاصل از یک درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.

قلمچی بیرگونی: بی شک اگر قانون ارزش افزوده- که از مهر ماه سال ۱۳۸۷ در کشور اجرا شد- نبود خبری هم از متناسب سازی حقوق بازنشستگان نبود! چرا که سی سال پرداخت بیمه بازنشستگان کفاف این متناسب سازی را نمی داد و نمی دهد و البته بهتر بود دولت هم سن و هم پیشینه بازنشستگی را افزایش می داد و هم به چهل سال پرداخت حق بیمه رضایت!!

اگرچه همین یک درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم- که از جیب مردم از جمله همین بازنشستگان در می آید- دوباره به آن ها برمی گردد!

یعنی این که دست غیر مستقیم دولت بعد از رفتن در جیب "چپ" مردم و بازنشستگان و بیرون آمدن و رفتن در جیب صندوق های سازمان های وابسته به دولت و سپس برنامه ریزی برای هزینه کرد آن ها، بخشی از این یک درصد به جیب "راست" بازنشستگان برمی گردد و لازم است بازنشستگان گران قدر از این کار ارزشمند تردستی "جیب به جیب" کردن دولت تشکر و قدردانی کنند...

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید