امروز:
پنجشنبه - 3 اسفند - 1402
ساعت :

 اهواز- حبیب خبر: شاعر اصفهانی معروف به "عبرت نائینی" شعری در تعریف اصفهان و رد شیراز سروده و شاعر شیرازی "حسین محمدی" در تعریف شیراز و برتری آن نسبت به اصفهان پاسخ داده  که استاد "محمد بقالان" شاعر خوزستانی درباره برتری اهواز- که مادر خرج و قیم همه شهرهاست- پاسخی داده که با هم می خوانیم:

 

 ۱- ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻋﺒﺮﺕ ﻧﺎﺋﯿﻨﻰ:

 

 ﺑﻪ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺑﻰ ﻣﺜﺎﻟﺶ

 ﻫﻮﺍﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﺶ

 ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻠﺪ ﺧﯿﺰﺩ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺑﺶ

 ﺷﻤﯿﻢ ﺭﻭﺡ ﺁﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻟﺶ

 ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻓﻆ

 ﺧﻮﺷﺎ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺑﻰ ﻣﺜﺎﻟﺶ

 ﺑﻮﺩ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻥ ﺑﻬﺸﺘﻰ

 ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻘﺒﻰ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻛﺲ ﻫﻤﺎﻟﺶ

 ﻣﻜﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻪ ﺭﻛﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯ

 ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﺯﻻﻟﺶ

 ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺻﺪ ﺭﻩ

 ﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻤﺎﻟﺶ

 ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ

 ﻛﻤﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺯ ﻓﯿﺾ ﺟﻤﺎﻟﺶ

 ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺣﺎﻟﻰ

 ﻛﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺧﺮﻡ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ ﺣﺎﻟﺶ

 ﺻﻔﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﺴﻰ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ

 ﻛﻪ ﻛﻮﺗﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺧﯿﺎﻟﺶ

 ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ

 ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻭﺍﻟﺶ

 ﺧﺼﺎﻝ ﻧﯿﻜﻮ ﺍﺯ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ

 ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﻜﻮ ﺧﺼﺎﻟﺶ

*****

 

 ۲- "حسین محمدی فرد" ﺩﺭ پاسخ "ﻋﺒﺮﺕ ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ" سرود:

 

ﺧﻮﺷﺎ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺑﯽ ﻣﺜﺎﻟﺶ

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻟﺶ

ﺻﻔﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ،ﮔﯿﺮﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺎﻟﺶ

ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﺩﺍﻥ

ﺩﮔﺮ ‏(ﻋﺒﺮﺕ ‏) ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻞ ﻭ ﻗﺎﻟﺶ

ﻫﺮ آن کس آﺏ ﺭﮐﻦ آﺑﺎﺩ ﻧﻮﺷﺪ

ﺷﻮﺩ ﺭﮐﻦِ ﺭﮐﯿﻦِ ﺣﺲ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ

ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ

ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺰ ﺣﺴﻦِ ﺟﻤﺎﻟﺶ

ﺑﻪ ﭼﺸﻢِ ﺩﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺲ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﺶ

ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻩ آن که ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﺶ؟

ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻟﺶ؟

ﺑُﻮﺩ ﺗﺎﺝ ﺳﺮِﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﺑﻨﺎﺯﻡ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﻫﻤﺎﻟﺶ

ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﺗﻮ ﻧﺎﺯﯼ ﺑﺮﺻﻔﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﺎﻟﺶ

*****

 

 ۳- استاد "محمد بقالان" شاعرخوزستانی در پاسخ این دو شاعر، سرود:

 

خوشا اهواز و نفت و گاز و مالش

که کلِ مملکت باشد عیالش

 همین مسجد سلیمان را که بینی

 سی و یک اصفهان باشد و بالش

 اگر که نفت و گاز ما نباشد

 نه جلفا ماند و  نه عشق و حالش

نه رکن آباد و گلگشتِ مصلا

 نه شیراز و نه وضع بی مثالش

 کمی از دردِ پنهانم، بگویم

 زِنخلستانِ رو به ارتحالش...

 بلم رونانِ مجروح و شهید اش

 و این کارونِ درحالِ زوالش

 برای حفظ کشور حفظ فرما

 خدا نفت و دلار بی همالش

  خدا! بیدار کن از خوابِ غفلت

تو صاحب منصبانِ بی خیالش

اهواز- محمد بقالان- شهریور ۱۴۰۱

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (1)

  • محمدعلی پریشانی

    چهارشنبه 23 شهریور 1401 - چهارشنبه, سپتامبر 14 2022 11:49:35am

    با عرض احترام به شاعران اصفهانی و شیرازی که از خط و خال و زیباییهای شهرشان گفتند ولی بنازم به شعر آقای بقالان که با بیانی زیبا از چین و چروکهای صورت و خمیدگی کمر استانی ( خوزستان ) گفت که حکم پدری بر گردن اصفهان و شیراز و بقیه شهرهای کشور را دارد.