امروز:
شنبه - 12 فروردين - 1402
ساعت :

اعلام برنامه کامل جام‌جهانی ۲۰۲۲

 برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مشخص شد.

به گزارش حبیب خبر از ایرنا، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر در شرایطی عصر امروز جمعه در دوحه برگزار شد که تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها رقبای خود را در بزرگترین تورنمت فوتبالی جهان فوتبال شناختند.

 

بدین ترتیب تیم ملی کشورمان با تیم‌های انگلیس، آمریکا و برنده پلی آف اروپا (ولز با برنده اسکاتلند و اوکراین) همگروه شد.

 

زمان و ورزشگاه تمام مسابقات جام‌جهانی به شرح زیر است:

 

اولین دیدار معتبرترین رویداد فوتبالی جهان از ساعت ۱۳:۳۰ روز ۳۰ آبان، در ورزشگاه البیت و میان قطر و اکوادور برگزار می‌شود.

 

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی قطر

 

(ساعت‌ها به وقت ایران است):

 

مرحله گروهی

 

۳۰ آبان

بازی اول: قطر - اکوادور، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه البیت

بازی دوم: سنگال - هلند، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی سوم: انگلیس - ایران، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه

بازی چهارم: آمریکا - پلی‌آف اروپا (ولز، اوکراین یا اسکاتلند)، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

 

اول آذر
بازی پنجم: آرژانتین - عربستان، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی ششم: مکزیک - لهستان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی هفتم: فرانسه - پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی هشتم: دانمارک - تونس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۲ آذر

بازی نهم: اسپانیا - پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا)، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

بازی دهم: آلمان - ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی یازدهم: بلژیک - کانادا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی دوازدهم: مراکش - کرواسی، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۳ آذر
بازی سیزدهم: برزیل - صربستان، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی چهاردهم: سوئیس - کامرون، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی پانزدهم: پرتغال - غنا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی شانزدهم: اروگوئه - کره جنوبی، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۴ آذر

بازی هفدهم: انگلیس - آمریکا، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

بازی هجدهم: پلی‌آف اروپا (ولز، اوکراین یا اسکاتلند) - ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی نوزدهم: قطر - سنگال، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی بیستم: هلند - اکوادور، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۵ آذر
بازی بیست‌ویکم: فرانسه - دانمارک، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی بیست‌ودوم: تونس - پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی بیست‌وسوم: آرژانتین - مکزیک، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی بیست‌وچهارم: لهستان - عربستان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۶ آذر
بازی بیست‌وپنجم: بلژیک - مراکش، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

بازی بیست‌وششم: کرواسی - ۴۲، ساعت ۱۶:۳۰،‌ ورزشگاه الثمامه

بازی بیست‌وهفتم: اسپانیا - آلمان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی بیست‌وهشتم: ژاپن - پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا)، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۷ آذر
بازی بیست‌ونهم: پرتغال - اروگوئه،‌ ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی سی‌ام: کره جنوبی - غنا، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی سی‌ویکم: برزیل - سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی سی‌ودوم: کامرون - صربستان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۸ آذر
بازی سی‌وسوم: هلند - قطر، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

بازی سی‌وچهارم: اکوادور - سنگال، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی سی‌وپنجم: پلی‌آف اروپا (ولز، اوکراین یا اسکاتلند) - انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی سی‌وششم: ایران - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۹ آذر

بازی سی‌وهفتم: لهستان - آرژانتین، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی سی‌وهشتم: عربستان - مکزیک، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی سی‌ونهم: تونس - فرانسه، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی چهلم: پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)- دانمارک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۱۰ آذر

بازی چهل‌ویکم: ژاپن - اسپانیا، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

بازی چهل‌ودوم: پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا) - آلمان، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی چهل‌وسوم: کرواسی - بلژیک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی چهل‌وچهارم: کانادا - مراکش، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۱۱ آذر

بازی چهل‌وپنجم: کامرون - برزیل، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه الجنوب

بازی چهل‌وششم: صربستان - سوئیس، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی چهل‌وهفتم: کره جنوبی - پرتغال، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

بازی چهل‌وهشتم: غنا - اروگوئه، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

مرحله یک هشتم نهایی

 

۱۲ آذر

بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه خلیفه

بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

 

۱۳ آذر

بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه الجنوب

بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G - تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴

 

۱۵ آذر

بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H - تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

مرحله یک چهارم نهایی

 

۱۸ آذر

بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

 

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه

 

مرحله نیمه نهایی

 

۲۲ آذر

بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

 

۲۳ آذر

بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

 

۲۶ آذر

دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

 

۲۷ آذر

دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه لوسیل

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید