امروز:
دوشنبه - 25 تير - 1403
ساعت :

پای خودم مانده ام/ شعری از: حمید رضا اکبری شروه

 جوانی ام نمانده

 سازم اما کوک می زند

 درختان را اما با باد می رقصانم

 جهان

 کودکی ام به یادگار

 بهترین ماهیان را در آب دارد

 چه باز بگویم ؟!

 من از تمام آب های گرم سرعین

 گرم تر زندگی را می دوم !

 ای دوستان ندیده

 من هنوز فقط

 هرچه دویده ام

 هنوز

 شما نشده ام

 پای خودم مانده ام

 تا بهترین ترانه های کوچه پس کوچه های

باتوما*

 از دهان نزاز قبانی  بمانم!

۱۴۰۳/۴/۱۵

*محله شاعر در دمشق

حمید رضا اکبری شروه

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید