امروز:
دوشنبه - 25 تير - 1403
ساعت :

شهرآورد فوتبال خوزستان بین تیم‌های فولاد و نفت آبادان در هفته اول لیگ برتر برگزار می‌شود.
 
به گزارش حبیب نیوز، آیین قرعه‌کشی نوزدهمین فصل از رقابت‌‌های لیگ برتر کشور در مشهد برگزار شد.
 
طبق این قرعه‌کشی، فولاد و نفت آبادان داربی فوتبال خوزستان را در اهواز برگزار می‌کنند و نفت‌مسجدسلیمان در خانه به مصاف تراکتورسازی خواهد رفت.
 
هنوز زمان آغاز لیگ برتر مشخص نیست.
 
برنامه کامل لیگ به شرح زیر است:
 
هفته اول
 
نفت مسجد سلیمان - تراکتور
 
ذوب آهن - سایپا
 
ماشین سازی - استقلال
 
گل گهر - نساجی
 
شاهین شهرداری - سپاهان
 
فولاد - صنعت نفت آبادان
 
پیکان - شهر خودرو
 
پرسپولیس - پارس جنوبی
 
هفته دوم
 
تراکتور - پرسپولیس
 
پارس جنوبی - ذوب آهن
 
استقلال - فولاد
 
سایپا - گل گهر
 
صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان
 
شهر خودرو - شاهین شهرداری
 
سپاهان - ماشین سازی
 
نساجی - پیکان
 
هفته سوم
 
ذوب آهن - تراکتور
 
نفت مسجد سلیمان - استقلال
 
گل گهر - پارس جنوبی
 
شاهین شهرداری - پیکان
 
فولاد - سپاهان
 
سایپا - نساجی
 
ماشین سازی - شهر خودرو
 
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
 
هفته چهارم
 
پارس جنوبی - سایپا
 
تراکتور - گل گهر
 
صنعت نفت آبادان - ذوب آهن
 
استقلال - پرسپولیس
 
پیکان - ماشین سازی
 
سپاهان - نفت مسجد سلیمان
 
نساجی - شاهین شهرداری
 
شهر خودرو - فولاد
 
هفته پنجم
 
سایپا - تراکتور
 
ذوب آهن - استقلال
 
گل گهر - صنعت نفت آبادان
 
نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو
 
ماشین سازی - شاهین شهرداری
 
پرسپولیس - سپاهان
 
فولاد - پیکان
 
پارس جنوبی - نساجی
 
هفته ششم
 
تراکتور - پارس جنوبی
 
سپاهان - ذوب آهن
 
استقلال - گل گهر
 
پیکان - نفت مسجد سلیمان
 
شاهین شهرداری - فولاد
 
نساجی - ماشین سازی
 
شهر خودرو - پرسپولیس
 
صنعت نفت آبادان - سایپا
 
هفته هفتم
 
نساجی - تراکتور
 
ذوب آهن - شهر خودرو
 
سایپا - استقلال
 
گل گهر - سپاهان
 
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری
 
ماشین سازی - فولاد
 
پرسپولیس - پیکان
 
پارس جنوبی - صنعت نفت آبادان
 
هفته هشتم
 
صنعت نفت آبادان - تراکتور
 
پیکان - ذوب آهن
 
استقلال - پارس جنوبی
 
شهر خودرو - گل گهر
 
ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان
 
شاهین شهرداری - پرسپولیس
 
سپاهان - سایپا
 
فولاد - نساجی
 
هفته نهم
 
تراکتور - استقلال
 
ذوب آهن - شاهین شهرداری
 
گل گهر - پیکان
 
نفت مسجد سلیمان - فولاد
 
پارس جنوبی - سپاهان
 
نساجی - صنعت نفت آبادان
 
سایپا - شهر خودرو
 
پرسپولیس - ماشین سازی
 
هفته دهم
 
سپاهان - تراکتور
 
ماشین سازی - ذوب آهن
 
استقلال - صنعت نفت آبادان
 
شاهین شهرداری - گل گهر
 
نفت مسجد سلیمان - نساجی
 
فولاد - پرسپولیس
 
شهر خودرو - پارس جنوبی
 
پیکان - سایپا
 
هفته یازدهم
 
تراکتور - شهر خودرو
 
ذوب آهن - فولاد
 
نساجی - استقلال
 
گل گهر - ماشین سازی
 
پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
 
سایپا - شاهین شهرداری
 
صنعت نفت آبادان - سپاهان
 
پارس جنوبی - پیکان
 
هفته دوازدهم
 
پیکان - تراکتور
 
نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن
 
سپاهان - استقلال
 
فولاد - گل گهر
 
شاهین شهرداری - پارس جنوبی
 
پرسپولیس - نساجی
 
شهر خودرو - صنعت نفت آبادان
 
ماشین سازی - سایپا
 
هفته سیزدهم
 
تراکتور - شاهین شهرداری
 
ذوب آهن - پرسپولیس
 
استقلال - شهر خودرو
 
گل گهر - نفت مسجد سلیمان
 
نساجی - سپاهان
 
سایپا - فولاد
 
پارس جنوبی - ماشین سازی
 
صنعت نفت آبادان - پیکان
 
هفته چهاردهم
 
ماشین سازی - تراکتور
 
ذوب آهن - نساجی
 
پیکان - استقلال
 
پرسپولیس - گل گهر
 
نفت مسجد سلیمان - سایپا
 
شاهین شهرداری - صنعت نفت آبادان
 
شهر خودرو - سپاهان
 
فولاد - پارس جنوبی
 
هفته پانزدهم
 
تراکتور - فولاد
 
گل گهر - ذوب آهن
 
استقلال - شاهین شهرداری
 
پارس جنوبی - نفت مسجد سلیمان
 
سپاهان - پیکان
 
نساجی - شهر خودرو
 
سایپا - پرسپولیس
 
صنعت نفت آبادان - ماشین سازی

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید