آمار

امروز:
پنجشنبه - 7 مرداد - 1400
ساعت :

ورزش

گوناگون

 
در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است. در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است 

 کارساز نبودن تدابیر کوچک سازمان های متولی در راستای حفظ، مرمت و احیای این بافت به دلایلی همچون کمبود بودجه از جمله معضلات گریبان گیر این گنجینه تاریخی است. در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است.

دزفول، با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است.
در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است.   در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است.
  در چند سال اخیر با توجه به نبود تناسب میان نیازهای بافت تاریخی دزفول و اقدامات صورت گرفته در آن، شاهد از بین رفتن و تخریب بخش های مهمی از بناهای با ارزش در این منطقه تاریخی بوده است.    کارساز نبودن تدابیر کوچک سازمان های متولی در راستای حفظ، مرمت و احیای این بافت به دلایلی همچون کمبود بودجه از جمله معضلات گریبان گیر این گنجینه تاریخی است.
در محدوده بافت تاریخی دزفول بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی ثبت ملی شده شامل مسجد، حمام، گذر و بقعه وجود دارد که آستانه متبرک سبزقبا یکی از آنهاست. کارساز نبودن تدابیر کوچک سازمان های متولی در راستای حفظ، مرمت و احیای این بافت به دلایلی همچون کمبود بودجه از جمله معضلات گریبان گیر این گنجینه تاریخی است.
دزفول، دیار خانه های قدیمی است و یکی از پایتخت های معماری و شکوه هنر ایرانی- اسلامی است. دزفول، با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود
دزفول، با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود   دزفول، دیار خانه های قدیمی است و یکی از پایتخت های معماری و شکوه هنر ایرانی- اسلامی است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید