امروز:
دوشنبه - 15 خرداد - 1402
ساعت :

راهکاری برای جلوگیری از بروز فشار خون در بزرگسالی

 

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد اصلاح سبک زندگی در نوجوانی می‌تواند در پیشگیری از فشار خون در بزرگسالی مؤثر باشد.

 

به گزارش حبیب خبر از ایسنا، پرفشاری خون یکی از بیماری‌های غیرواگیر است که می‌تواند عواقب ناگوار و زمین‌گیرکننده‌ای را برای فرد مبتلا در پی داشته باشد. انواع سکته‌های قلبی و مغزی، نارسایی قلبی، آسیب‌های کلیوی و نیز برخی از آسیب‌های ماندگار مغزی، آسیب‌های سیستم بینایی و ... از جمله عوارضی هستند که در زمینه فشار خون بالا حادث شده و به شدت کیفیت زندگی فرد را تنزل داده و نیز موجب تحمیل هزینه‌های مادی و روانی برای خود بیمار و نیز اطرافیان وی می‌شود.

 

از آنجایی که علت اغلب موارد پرفشاری خون ناشناخته است، این پرسش در ذهن پژوهشگران وجود دارد که آیا اقدامات پیشگیرانه از جمله مداخلات در سبک زندگی می‌تواند از میزان بروز این اختلال و تبعات آن جلوگیری کند.

به همین منظور توسط محققان مرکز تحقیقات تعیین کننده‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در بستر مطالعه قند و لیپید تهران، مطالعه‌ای با هدف ارزیابی اثربخشی بلندمدت مداخله سبک زندگی آن بر بروز فشار خون در کودکان سنین مدرسه‌ انجام شد.

 

دکتر پریسا امیری رییس این مرکز تحقیقات گفت: بیش از ۲۰۰۰ کودک سنین ۸ تا ۱۸ سال در یک پیگیری ۱۶ ساله و با فواصل هر سه سال یکبار، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: حسب نتایج این مطالعه؛ مداخلات انجام شده در گروه دختران باعث شد تا نیمی از آنان از خطر بروز فشار خون مصون بمانند، به عبارت دیگر ۵۰ درصد میزان ابتلای به پرفشاری خون در دخترانی که تحت مداخلات اصلاح سبک زندگی بودند، کمتر از گروه شاهد مشاهده شد و این در حالیست که در گروه پسران، مداخلات نتوانست تغییری در میزان ابتلا به پرفشاری خون ایجاد کند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: نتایج حاضر می‌تواند در جهت اراﺋﻪ یک روش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ با تکیه بر تغییر سبک زندگی ﺑﺮای کاهش بروز پرفشاری خون و پیامدهای قلبی عروقی آن در این بازه‌ی سنی در دختران مورد استفاده قرار گیرد، هرچند که در مورد گروه پسران بایستی پژوهش‌های مشابه دیگری نیز انجام شود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید