به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل به دنبال شکایت یک دختر دانشجو به نام سارا آغاز شد. وی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، از پسر 30 ساله ای به نام بهنام شکایت کرد و گفت: مدتی پیش در مطب یک پزشک با بهنام آشنا شدم. او هم مثل من به عنوان بیمار به مطب دکتر آمده بود. او سر صحبت را باز کرد و درباره سابقه پزشک از من شماره تلفن مرا گرفت و واین شروع آشنایی ما با یکدیگر بود.

دختر جوان ادامه داد: او پس از مدتی با من تماس گرفت و به من ابراز علاقه کرد. چند ماه از آشنایی ما گذشت. بهنام مقابل دانشگاه به دیدنم می آمد تا این که پیشنهاد ازدواج داد و مرا به خانه اش دعوت کرد. او می گفت می خواهد درباره ازدواج با من صحبت کند. من که خام حرف هایش شده بودم، به خانه‌اش رفتم اما او در خانه مجردی اش مرا آزار داد.

به دنبال این شکایت، دختر دانشجو به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان اعلام کردند وی تحت آزار قرار گرفته است. بدین ترتیب، پسر بدنساز بازداشت شد و در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

وی گفت: سارا می‌دانست خانه مجردی دارم. به همین دلیل خودش چندین بار به خانه من آمد و من با میل خودش با او رابطه برقرار کردم .اما حالا که فهمیده قصد ندارم با او ازدواج کنم از من شکایت کرده است .

سارا که اشک می ریخت به قضات گفت: این پسر دروغ می‌گوید. او با وعده ازدواج مرا به خانه اش کشاند و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد.

در پایان جلسه، قضات بهنام را به دو سال تبعید و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد. قضات دیوان عالی کشور خواستند تا درباره سابقه دختر جوان و روابط او با دیگر دوستانش تحقیق شود.

با تکمیل پرونده، بهنام دیروز در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود برای دومین بار در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیرعلنی از خود دفاع کرد. وی حرف های قبلی اش را تکرار کرد و گفت: به زور دختر جوان را آزار نداده است.

بنابه این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.