برای امداد رسانی به مصدومان پراید با پراید ۴دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بابل اعزام شد.

در ساعت ۱۹:۵۸دقیقه شب  ۱۴۰۰.۰۳.۲۵ گزارشی به مرکز دیسپچ اورژانس بابل مبنی بر تصادف پراید با پراید در بندپی غربی شیاده به سمت دیوا گزارش شد.

پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپچ اورژانس بابل تکنسین های پایگاه های خشرودپی و بندپی شرقی و گتاب و احمدچاله پی را به محل حادثه اعزام کرد.

تکنسین های اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

در این حادثه متاسفانه ۷مصدوم داشت که ۳مرد ۲۳و۲۲و۲۴ساله و ۴زن ۵۴و ۳۷و ۳۹ و۵۴ساله بودند و دچار آسیب دیدگی هدتروما و مولتی تروما شدند.

تکنسین های اورژانس پس از اقدامات درمانی مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند