مادر و پسر الجزایری که 73 سال از یکدیگر دور بودند پس از گذشت چند سال به هم رسیدند.

به گزارش رکنا، مادر الجزایری که به خاطر خشونت همسرش و کتک زدن های او زندگی و فرزند دو ماهه اش را رها کرده بود پس از 73 سال پسرش را که حالا پدربزرگ 10 نوه است پیدا کرد.

طبق گفته های برخی از روزنامه ها، مادر جوان پس از ترک همسر و فرزندش برای کار به فرانسه رفت و تا به این سن در آن جا کار و زندگی کرد این در حالی بود که پسر او تمام مدت زندگی اش از زمانی که فهمید مادرش چرا و چطور او و زندگی اش را ترک کرد به دنبال او بود و بالاخره با گذشت این سال ها و با کمک عمه و یکی از پسرانش متوجه شد که مادرش در سن 93 سالگی با وجود سکته مغری که در گذشته برایش اتفاق افتاده بود در یکی از خانه سالمندان های فرانسه زندگی می کند.

وی در مصاحبه ای که با روزنامه ها داشت گفت که هیچ وقت امیدش را برای پیدا کردن مادرش از دست نداد و حسی در قلب او امید می داد که مادرش زنده است و به زودی او را خواهد دید به همین خاطر این سال ها در جست و جوی او بود که بالاخره توانست پس از گذشت 73 سال او را پیدا کند.

 عارفه اندرودی