یک کیف پول پس از 53 سال به دست صاحبش بازگشت.

پاول گریشام افسر نیروی دریایی، او مردی است که کیف پول خودش را سالیان پیش گم کرد. او پس از سال‌ها حتی به خاطر نداشت که کیف پولش را گم کرده، ولی وقتی مردان ناشناس با او تماس گرفتند تا کیف پول او را از طریق پست تحویل دهد، پاول گریشام که پیرمردی ۹۱ ساله شده است، تازه به یاد آورد که چه چیزی را گم کرده بود.

 

به گزارش رکنا، این کشف به طور غیرمنتظره‌ای در سال ۲۰۱۴ هنگامی که پایگاه علمی جزیره راس تخریب شد، اتفاق افتاد، جایی که جز component دریایی بین اکتبر ۱۹۶۷ تا نوامبر ۱۹۶۸ به عنوان یک متخصص هواشناسی مستقر بود.

پیدا شدن کیف پول پس از 53 سال

کیف پول گریشام در پشت یک اتاق تعویض بود و حاوی کارت شناسایی نیروی دریایی گریشام، گواهینامه رانندگی ، دستورالعمل در صورت حمله بیولوژیکی یا شیمیایی هم در آن قرار داشت.

گریشام از همکاری تعداد زیادی از نیروهایش برای پیدا کردن صاحب کیف تعجب کرده بود. یک مقام مسئول در گروه تحقیقاتی قطب جنوب با یکی از کارمندان سابق گریشام تماس گرفت و موفق شد راهی برای تماس با او پیدا کند.

داستان جالب پیدا شدن کیف پولی که 53 سال مفقود بود

او و دخترش از بنیاد پیشکسوتان کمک گرفتند، تا به گریشام که در آنجا عضو بود، خبر پیدا شدن کیف پولش را به او بدهند. گریشام سرانجام کیف پولش را در سن کارلوس، کالیفرنیای جنوبی در وضعیت خوبی دریافت کرد.