رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کیف قاپی با 80 فقره سرقت خبر داد و گفت: در این رابطه مالخر اموال سرقتی نیز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه "بهزاد اختیاری" گفت: زن جوانی به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه و اظهار کرد: موتورسواری قوی هیکل، کیف حاوی، تلفن همراه و مدارکش را قاپیده و به سرعت از محل گریخته است.

وی با اشاره به اینکه پرونده های مشابه دیگری به همین شیوه به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد، عنوان کرد: با تجمیع اطلاعات به دست آمده، کارآگاهان موفق شدند، هویت متهم را که از بانوان رهگذر کیف قاپی می کرد، شناسایی کنند.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ابراز کرد: در ادامه تحقیقات انجام شده، کارآگاهان موفق شدند، مخفیگاه متهم را در منطقه "یافت آباد" تهران شناسایی و با هماهنگی های قضائی، وی را در مخفیگاه اش دستگیر کنند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: متهم پس از انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی به 80 فقره کیف قاپی از  زنان و دختران و فروش اموال سرقتی به مالخری در جنوب تهران اعتراف کرد.

سرهنگ اختیاری با بیان اینکه در شاخه دیگری از بررسی های پلیسی مخفیگاه مالخر نیز شناسایی و با دستور قضائی وی دستگیر شد، اضافه کرد: هر دو متهم با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند.