زن 70 ساله ای در سوئد به جرم حبس 28 ساله پسرش دستگیر شد.

 

گزارش پلیس حاکی از آن است که متهم پسرش را از سن 12 سالگی در زیرزمین خانه زندانی کرد تا اکنون که مردی 41 ساله است .

وی پس از دستگیری جرم خود را انکار کرده و تاکنون اعترافی نکرده است اما تحقیقات ادامه دارد.

قربانی که جراحت های سطحی روی بدنش دیده شده اکنون در بیمارستان تحت درمان روحی و روانی و جسمی است و اوضاعش رو به بهبود اعلام شده است.

پلیس افزود این پرونده تحت جرایمی چون محرومیت غیرقانونی از آزادی و ایجاد صدمات جسمی بررسی خواهد شد.

 عارفه اندرودی- رکنا