به گزارش گروه ترجمه رکنا، دختر کابلی مورد تجاوز 5 مرد پلید قرار گرفت و جانش را از دست داد.

 

بر اساس گزارش پلیس، آلاله نیمه شب در نزدیکی خانه اش در حالی که تاریک بود توسط 5 مامورپلیس مست مورد تجاوز قرار گرفت و از شدت درد و فشار وارد شده جانش را در میان دستان مردان هوسباز از دست داد.

ماموران پلیس که متوجه مرگ دختربچه شدند به بهانه این که قربانی را در خیابان هنگام گشت شبانه پیدا کردند به بیمارستان بردند و درخواست کمک کردند اما پس از معاینات اولیه و در جریان گذاشتن خانواده مقتول جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد و گزارش پزشکی قانونی جنایت ماموران پلیس را از طریق اثرات مردانه فاش کرد.

در حال حاضر متهمان در بازداشت هستند تا جلسه دادگاهی شان به زودی برگزار شود

شهرام یوسفی