به گزارش گروه ترجمه رکنا، قاتل سریالی در ژاپن به جرم قتل بی رحمانه 9 زن به اعدام محکوم شد.

متهم 29 ساله که در توئیتر قربانیان خود را انتخاب می کرد پس از قتل آن ها اجسادشان را مثله کرده ودر جعبه های یخ نگهداری کرده است که هنگام دستگیری 240 استخوان از خانه متهم خارج شد که طبق نظر کارشناسان پزشکی قانونی قربانیان بین 15 تا 26 سال بودند که توسط قاتل به قتل رسیدند و مثله شدند.

قاتل امروز در دادگاهی در ژاپن اعتراف کرد قربانیان خود را با افکار علاقمند به خودکشی در توئیتر انتخاب کرده و آنها را به آرزویشان می رسانده است.

این در حالی است که کارآگاهان پلیس بیان کردند که این قاتل با همین روش قصد به دام انداختن 7 زن دیگر را نیز داشته که نقشه اش اجرایی نشده است

عارفه اندرودی