تصویر پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز بعد از مدت دوری از فرزندش منتشر شد.

 پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی شهر اهواز با فرزندش پس از مدت‌ها دوری دیدار کرد. لحظه این دیدار توسط شهروندانی که شاهد عشق این مادر و فرزند و ابراز علاقه آنها از راه دور بودند ثبت و منتشر شد.