از خودگذشتگی، بزرگی، وسعت قلب و مهربانی مرحوم فرح نساء آنجوح  را باید ستود و درباره اش کتاب نوشت تا درسی باشد برای آنان که حرص مال اندوزی دقیقه ای رهای شان نمی کند!

 خانم فرح نساء آنجوح مادربزرگ اهل تالش بود. او زمین هزار متری خودش رو وقف ساختن مدرسه  کرد و خود وی در یک چادر زندگی کرد تا این که در میان سکوت و بی خیالی مسوولان مربوط فوت کرد. روحش شاد و خدایش بیامرزد.