آدرس:
اهواز
ایران
نمابر:
habib.bahrami@gmail.com
موبایل:
09166152178
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

پایگاه خبری- تحلیلی حبیب خبر

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸۶۴۲۳

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: حبیب اله بهرامی بیرگانی

نشانی دفتر: اهواز- 24 متری(آزادگان)- روبه روی کوچه نشاط- طبقه بالای بانک مسکن- 06132201470 :تلفن