آمار

امروز:
چهارشنبه - 26 مرداد - 1401
ساعت :

گوناگون

امروز با فردوسی : مدارا خِرد را برادر بوَد

 

بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

 

نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار

همـــــان به که نیکی بود یادگار

 

***

چو ایران مباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 

 

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

ازآن به که کشور به دشمن دهیم

 

***
نمانیم که این بوم ویران کنند

همی تاراج از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین

چو ویران بود بوم ایران زمین

 

***

مدارا خِرَد را برادر بوَد

خرد بر سر جان چو افسر بود

 

***

مگو آن سخن کاندر او سود نیست

کزان آتشت بهره جز دود نیست

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید